Europees Parlement

Uitgebreide resolutie (2001) over: registratie, controle, voorlichting, lange termijn onderzoek, etikettering met waarschuwingen, paspoort, nazorg, stimulering acceptatie, verbod op reclame, aansprakelijkheid als er iets misgaan, een bezinning periode, enzovoorts. >>

Wijlen Marlou Boots van SVS heeft in samengewerkt met Europarlementariër Ria Oomen, aan deze resolutie van het Europarlement over siliconen borstimplantaten kwam. Echter een resolutie wordt niet gezien als bindend en niet als regelgevend, maar puur als advies. Daarmee kan de regering dus doen wat hij wil. Het lijkt erop of VWS de adviezen niet heeft doorgegeven aan de beroepsgroep.

Wat is er met resolutie van 2001 gedaan? >>

In 2007 werd er weer opnieuw om een moratorium verzocht >>

Resolutie van het Europees Parlement over ondeugdelijke borstimplantaten PIP 7- 3 - 2012 >>

Advies van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen >>

Advies commissie verzoekschriften >>

Debatten over borstimplantaten >>