Europese Commissie

Europees plan voor implementatie van de MDR en IVDR beschikbaar 2017 >>

Herstellen van het vertrouwen in medische hulpmiddelen (na PIP) 20 juni 2014 >>

Richtlijnen toezicht medische hulpmiddelen 2013 >>

SCENHIR rapport PIP 2013 >>

Europese commissie over controle hulpmiddelen >>

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de raad betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009. 26 sept.2012 >>

Veiliger, effectiever en innovatievere medische hulpmiddelen, sept 2012 >>

Rapport Europese Commissie onderzoek PIP implantaten (Scenihr) febr. 2012 >>

Publieke reacties op dit Scenihr rapport, o.a. door voorzitter van SVS >>

Medische hulpmiddelen; Europese commissie roept op tot acties - strengere controles, meer toezicht, het vertrouwen herstellen febr. 2012 >>

Rules-procedures on consumer safety, health and environmental risks. dec 2009 >>

Overzicht wijzigingen richtlijnen medische hulpmiddelen 2008 >>

Scenihr rapport over DEHP (weekmakers in o.a. implantaten) 2008 >>

Werkdocument Commissie nationale maatregelen inzake borstimplantaten (hoe is voorlichting in andere EU landen geregeld?) maart 2003 >>

De Raad van de Europese Unie bepaalt de Europese wetgeving en is (bij punt 6) ingenomen met de mededeling van de Commissie van 15 november 2001 inzake communautaire en nationale maatregelen in verband met borstimplantaten 2002 >>

Mededeling van de Commissie inzake communautaire en nationale maatregelen in verband met borstimplantaten 2001 >>

STOA rapport: Health risk posed by silicone implants in general with special attention to breast implants 2000 >>

Vragen over eventueel verbod borstimplantaten in 1998 >>

Richtlijnen borstimplantaten 1998 >>

Richtlijnen medische hulpmiddelen 1993 >>