Eerste Kamer

2017

Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van wetgevingen – Industriebeleid – Richtlijn 93/42/EEG – Conformiteitsbeoordeling van medische hulpmiddelen – Aangemelde instantie die is aangewezen door de fabrikant – Verplichtingen van die instantie – Borstimplantaten met gebreken – Uit siliconen vervaardigd – Aansprakelijkheid van de aangemelde instantie >>

2012

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG,

Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 >>