Europese Commissie over hulpmiddelen

Europese Commissie over controle van hulpmiddelen in klasse lll

2004/389/EG: Beschikking van de Commissie van 20 april 2004 betreffende de publicatie van de referentie van norm EN 12180:2000 "Niet-actieve chirurgische implantaten — Implantaten voor plastische chirurgie — Bijzondere eisen voor borstimplantaten" overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1275) >>

Richtlijn 2003/12/EG van de Commissie van 3 februari 2003 betreffende de her -classificatie van borstimplantaten in het kader van Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen >> en >>

2003

Werkdocument van de diensten van de Commissie over nationale maatregelen van de lidstaten inzake borstimplantaten >>

2002

Medische hulpmiddelen - Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende 'Medische hulpmiddelen en volksgezondheid' >>

COM(2001)666 - Gemeenschappelijke en nationale maatregelen in verband met borstimplantaten >>

2001

Mededeling van de Commissie inzake communautaire en nationale maatregelen in verband met borstimplantaten. >>