Europese Commissie Europees Parlement

Europese Commissie

De Europese regelgeving medische hulpmiddelen is tot 2021 uitgesteld. 2020 >>

Europese commissie zoekt experts voor evaluatie van medische hulpmiddelen 2019 >>

Europees plan voor implementatie van de MDR en IVDR beschikbaar 2017 >>

De Europese commissie heropent het onderzoek naar mogelijke gezondheidsschade door PIP-implantaten. 2016 >>

Herstellen van het vertrouwen in medische hulpmiddelen (na PIP) 20 juni 2014 >>

Persbericht Europese commissie 20 juni 2014 >>

Werkdocument voor uitvoering van het gezamenlijke plan voor onmiddellijke acties voor de bestaande wet medische hulpmiddelen 13 juni 2014 >>

Richtlijnen toezicht medische hulpmiddelen 2013 >>

SCENHIR rapport PIP 2013 >>

Europese commissie over controle hulpmiddelen >>

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de raad betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009. 26 sept.2012 >>

Veiliger, effectiever en innovatievere medische hulpmiddelen, sept 2012 >>

Rapport Europese Commissie onderzoek PIP implantaten (Scenihr) febr. 2012 >>

Publieke reacties op dit Scenihr rapport, o.a. door voorzitter van SVS >>

Medische hulpmiddelen; Europese commissie roept op tot acties - strengere controles, meer toezicht, het vertrouwen herstellen febr. 2012 >>

Rules-procedures on consumer safety, health and environmental risks. dec 2009 >>

Overzicht wijzigingen richtlijnen medische hulpmiddelen 2008 >>

Scenihr rapport over DEHP (weekmakers in o.a. implantaten) 2008 >>

Werkdocument Commissie nationale maatregelen inzake borstimplantaten (hoe is voorlichting in andere EU landen geregeld?) maart 2003 >>

De Raad van de Europese Unie bepaalt de Europese wetgeving en is (bij punt 6) ingenomen met de mededeling van de Commissie van 15 november 2001 inzake communautaire en nationale maatregelen in verband met borstimplantaten 2002 >>

Mededeling van de Commissie inzake communautaire en nationale maatregelen in verband met borstimplantaten 2001 >>

STOA rapport: Health risk posed by silicone implants in general with special attention to breast implants 2000 >>

Vragen over eventueel verbod borstimplantaten in 1998 >>

Richtlijnen borstimplantaten 1998 >>

Richtlijnen medische hulpmiddelen 1993 >>

Europees Parlement

Verordening van het Europees Parlement en de raad (van de Europese Unie) betreffende medische hulpmiddelen 2017 >>

Uitgebreide resolutie (2001) over: registratie, controle, voorlichting, lange-termijn onderzoek, etikettering met waarschuwingen, paspoort, nazorg, stimulering acceptatie, verbod op reclame, aansprakelijkheid als er iets misgaan, een bezinning periode, enzovoorts. >>

Wijlen Marlou Boots van SVS heeft in samengewerkt met Europarlementariër Ria Oomen, aan deze resolutie van het Europarlement over siliconen borstimplantaten kwam.

Echter een resolutie wordt niet gezien als bindend en niet als regelgevend, maar puur als advies. Daarmee kan de regering dus doen wat hij wil. Het lijkt erop of VWS de adviezen niet heeft doorgegeven aan de beroepsgroep.

Wat is er met resolutie van 2001 gedaan? >>

In 2007 werd er weer opnieuw om een moratorium verzocht >>

Resolutie van het Europees Parlement over ondeugdelijke borstimplantaten PIP 7- 3 - 2012 >>

Advies van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen >>

Advies commissie verzoekschriften >>

Debatten over borstimplantaten >>

Medische implantaten moeten veiliger en traceerbaar worden. okt. 2013 >>