Doelen

Subgroep

SVS/Stichting voor Vrouwen met Siliconen implantaties heeft een subgroep: Meldpunt Klachten Siliconen. 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur helpt elkaar en wisselt taken uit als een van hen (tijdelijk) lichamelijk of geestelijk te zwak is om haar taak naar behoren uit te voeren.

Patiënten

Het belang van de patiënten staat ten allen tijde voorop. We zullen alles doen wat in onze macht ligt om op te komen voor het belang van mensen die klachten hebben gekregen door siliconen borstimplantaten en andere siliconen implantaten, op medisch, maatschappelijk, financieel en juridisch gebied.

Privacy

De privacy van de patiënten is gewaarborgd. Geen enkele naam en/of medische gegevens mogen naar buiten gebracht worden, mits expliciete toestemming van de patiënt.

Registratie

Contacten

Juridisch

Financiën

Vrijwilligers

Vrijwilligers moeten een verklaring van geheimhouding tekenen, in verband met de privacywet.