Banden met industrie

Onderzoeken op website van NVCP onder de loep

Op de site van de NVPC wordt gerefereerd aan een aantal onderzoeken.  Die hebben we onder de loep genomen en het blijkt dat een aantal van de wetenschappers banden hebben/hadden met de industrie en daardoor niet objectief. SVS beseft dat onderzoek van de industrie natuurlijk nodig is, maar bij zo'n controversieel product waar zoveel tegenstrijdigheid heerst, zetten wij onze vraagtekens bij een aantal onderzoeken. 

Voorbeelden: 

In 2012 werd door Allergan maar liefst  tussen $240.000,00 en $250.000,00 betaald aan plastisch chirurg Scott Spear voor zijn nevenwerkzaamheden.

Dr. W.H Beekman >> 

Leo Peter van der Weij >>

Namen van onderzoekers die betaald werden door de industrie: >> Bij de zoekfunctie kun je zelf naam arts en/of fabrikanten intypen.

Gedragscodes voor financiële relaties in de zorg 

Gedragscodes voor financiële relaties in de zorg >>

Transparantieregister 

Transparantieregister >>

United Scientists

In de database van de United Scientists – een site over commercialisering van de wetenschap -  'About integrity in Science' vonden we een aantal wetenschappers die zich hebben bezig gehouden met onderzoek naar siliconen borstimplantaten, die tegelijk financiële banden hadden met de industrie.

Onderstaande informatie doet sterk vermoeden dat de goedkeuring van de borstimplantaten in de VS in 1992, gebaseerd is op beïnvloede onderzoeksresultaten.

Er zijn twee grote onderzoeken, waarnaar veel verwezen werd door overheden, die aantonen dat siliconen borstimplantaten geen auto-immuunziekten kunnen veroorzaken. Hierdoor mochten de implantaten (onterecht) op de markt blijven.

1. ‘Risk of connective tissue disease and related disorders among women with  breast implants: a nation-wide retrospective cohort study in Sweden’. >>

Conclusie: This large nationwide cohort study shows no evidence of association between breast implants and connective tissue disease.

Onderzoekers  van dit onderzoek, die voorkomen in de database van ‘Integrity in Science’   : 


2. ‘Breast implants and risk of neurologic disease: a population-based cohort study in Sweden’.   >>

Conclusie: Our results provide no support for the conjecture that breast implants cause neurologic disease.

Integrety in Science

Onderzoekers van dit onderzoek, die voorkomen in de database: ‘Integrity in Science’

McLaughlin JKBlot WJAdami HO.

Joseph K. McLaughlin, Ph.D , President of the for-profit International Epidemiology Institute, which has received funding from the Dow Corning Corp. and 3M Company. (Annals of Plastic Surgery. 2007 November; 59:569-580.) http://www.iei.ws/; accessed 1/09/08) Heeft meegewerkt aan 73 wetenschappelijke publicaties over borstimplantaten

William J. Blot. Ph.D (zie hiernaast: Vanderbilt University)

John D. Boice, Jr., Sc.D., Professor of Medicine, Department of Medicine at the Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN. Scientific Director of the for-profit International Epidemiology Institute. (telephone interview: 11/23/04 and http://www.ieiltd.com/bios.htm; accessed 11/09/04

Hans-Olov Adami, Professor of cancer epidemiology, Karolinska Institute, Sweden (zie hiernaast). Hired by the product-defense firm Exponent Inc. to conduct research on dioxins and present findings at the 2001 conference on dioxins in Korea. ("Secret Ties to Industry and Conflicting Interests in Cancer Research," Am J Ind Med. 50:227-233 [2007]) Confirms that 1995 studies (Cancer Causes Control 6:551-566 and Crit Rev Toxicol 25:463-531), which called link between organochlorines, notably DDT, and hormone-dependent cancers in women "highly unlikely," were supported by industry. (Letter to the Editor, Am J Ind Med. 50:237 [2007])

Meer aanwijzingen

Secret Ties to industry and conflicting interests in cance research >>

A number of research projects have taken place at the Karolinska Institute, Stockholm with participation of Boice and McLaughlin, with a funding model through IEI. One of he studies was published in British Medical Journal [Nyre´n et al., 1998] with Adami as a co-author. A cohort of Swedish women with breast implants was studied with regard to connective tissue disease.No risk was found. Thanks to strict rules of stating conflicts of interest in the British Medical Journal it can be seen that the project was initiated by IEI, and that the funding from IEI was on behalf of Dow Corning,producer of silicon breast implants.

Karolinska Institute

Vanderbilt University