Kwaliteitscontrole Nederland

In Nederland

  • worden implantaten niet gekeurd

  • er is geen registratie, daarom weten we niet welke implantaten in omloop zijn.

  • niemand weet wat er in implantaten zit

  • er is geen onderzoek gedaan naar wat alle chemische stoffen in het lichaam doen.

De overheid is wel van plan om registratie en schriftelijke voorlichting verplicht te stellen, na de PIP affaire, maar het is nog niet gerealiseerd.

De CE markering zegt totaal niets over de veiligheid. Het is een papieren kwestie, geen productcontrole.

Er wordt dus niet onderzocht wat er in implantaten zit en wat het in je lichaam doet. >>

Medische hulpmiddelen vallen onder klasse lll, dus hoog risico en hebben extra controle nodig.

Tot nu werd echter alleen een CE markering als voldoende veiligheidsmaatregel gezien.

Dat dit onvoldoende is, blijkt uit de hele PIP affaire, waar heel gemakkelijk gefraudeerd kon worden.

Ook met andere implantaten wordt gefraudeerd met het uitgeven van een CE markering, volgens

deze twee uitzendingen over de kwaliteitscontrole van Zembla;

'Operatie proefkonijn' Deel 1; 2012 >> Deel 2; 2014 >>

Radar ontwikkelt nep-hulpmiddel (mandarijnenmatje ) en ontdekt dat een CE markering om het product op de Europese markt te brengen, heel makkelijk te verkrijgen is >>

Tien pijnpunten goedkeuring medische hulpmiddelen >>

Nederland opende grote siliconen-fabriek (Mentor) toen siliconen in Amerika verboden waren (in 2002)

Heel opvallend dat Nederland zich niets aantrok van de zorgen over de veiligheid en ondanks het moratorium van de Amerikaanse FDA, gewoon doorging met het plaatsen van siliconen implantaten. Bij de bereiding van implantaten worden ze in een bak met kankerverwekkende Xyleen gedoopt. Zie foto. Een ex-medewerker van Mentor schreef onder dit Youtube filmpje: De buitenkanten worden gemaakt met Xyleen die bij verhitting van 36,6 graden Celcius in het lichaam begint te ontbinden en binnen een jaar na implantatie gaan lekken. Xyleen kan kanker veroorzaken. Zie foto hieronder.