Overheid

Inspectie - IGJ

Lees meer >>

Tweede Kamer

Lees meer >>

Eerste Kamer

2017

Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van wetgevingen – Industriebeleid – Richtlijn 93/42/EEG – Conformiteitsbeoordeling van medische hulpmiddelen – Aangemelde instantie die is aangewezen door de fabrikant – Verplichtingen van die instantie – Borstimplantaten met gebreken – Uit siliconen vervaardigd – Aansprakelijkheid van de aangemelde instantie >>

2012

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, 

Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009  >>

Ministerie van VWS

Nieuwe regelgeving medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica (vanaf mei 2020) >>

Voorlichtingsfolder VWS: Gezondheidsrisico's van siliconen borstimplantaten >>   

Marlou Boots van SVS zou inspraak krijgen over wat erin zou komen te staan. Toch hebben zij een heleboel belangrijke adviezen van haar genegeerd. Ze was kwaad!

Deze folder laat veel te wensen over (de links hieronder leiden je naar het Meldpunt Klachten Siliconen)

Wetgeving medische hulpmiddelen

Wetten overheid: Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer. 2019 >>

Wet medische hulpmiddelen. 2018 >>

Regels voor financiële relaties medische hulpmiddelen. 2018 >> en >> 

FDA barcodes op medische hulpmiddelen in 2013 verplicht. >>

De klinische evaluatie vóór markttoegang van innovatieve hoog risico medische hulpmiddelen. 2011 >>

Richtlijnen medische hulpmiddelen. 2009 >>

Artikelen over medisch gebruikte hulpmiddelen, wetteksten Euronorm. >>

Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen. 14 juni 1993 >>

Regeling medische stoffen. 1995 >>

Gezondheidsraad

Lees meer >>

RIVM

Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten heeft deze brochure uitgebracht over de klachten die bij hen zijn gemeld. >>

Hier kun je je klachten melden. >>

Gezondheidsklachten bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat: Een inventarisatie. 2017 >>

Chemical fingerprinting of silicone-based breast implants. 2015 >>

Wisselende registraties vergen gefaseerde aanpak landelijk implantatenregister. 2014 >>

Geen gezondheidsrisico's door PIP (hier zijn wij het uiteraard niet mee eens) 2013>>

Brieven van Stichting SVS aan de overheid