Oprichtster Marlou Boots

Marlou Boots

Biografie

Opgericht

SVS - Stichting voor Vrouwen met Siliconen implantaties is opgericht op 9 mei 1992 door wijlen Marlou Boots. Zij heeft 15 jaar lang gestreden voor duizenden vrouwen met klachten door siliconen. Zij overleed op 7 mei 2010 aan de indirecte gevolgen van siliconen borstimplantaten.

In memoriam 1

Marlou Boots van Stichting voor Vrouwen met Siliconen borstimplantaties (SVS) is ons op vrijdag 7 mei 2010 komen te ontvallen. Op deze plaats is het goed haar te memoreren. Dat vrouwen vandaag de dag zich ervan bewust worden dat bij sommigen van hen een klachtenpatroon ontstaat, dat een uiting is van een achteruitgang in hun gezondheid als gevolg van dit type implantaten, hebben zij rechtstreeks aan Marlou te danken. Hoewel zij zelf van mening was dat het met de bewustwording hierover in de samenleving niet snel genoeg ging, is dit een enorme prestatie. Marlou wist waar zij het over had, want zij heeft dit syndroom aan den lijve ondervonden en heeft er met een verminderde kwaliteit van leven een hoge prijs voor betaald.

Marlou heeft op de barricade gestaan en ervoor gestreden dat er erkenning zou komen voor deze aandoening. Zij heeft veel vrouwen te woord gestaan en geholpen in de tijd toen zij nog bijna nergens terecht konden met hun problemen. Voor sommigen van hen bood zelfmoord een uitweg uit hun uitzichtloze situatie. Marlou heeft heel veel energie gestoken in het kwartaalblad van de SVS met verhalen en wederwaardigheden op dit gebied. Zij kon haar frustraties over het uitblijven van enig resultaat steeds moeilijker verbergen. Zij geloofde in de “stille kracht” om haar doel te bereiken.

Uiteindelijk kon zij het niet meer opbrengen en is zij daarmee omstreeks 2003 gestopt. Zij had ook veel contacten met lotgenoten in andere landen en samen vormden zij een front om het siliconen vraagstuk wereldwijd op de agenda te krijgen. Marlou heeft via de stichting een financiële bijdrage geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Het onderzoek is nog niet goed op gang gekomen, mede omdat de technieken om de moleculen waar het om gaat in de weefsel op te sporen, nog niet zijn ontwikkeld.

De hartenwens van Marlou Boots, dat er een aanvaardbare oplossing zou komen voor vrouwen met de 'siliconen borstimplantaatziekte' die haar zelf noodlottig is geworden, is nog niet in vervulling gegaan. Het wachten is op de fondsen om het wetenschappelijk onderzoek mogelijk te moeten maken, zodat de juiste testen kunnen worden ontwikkeld. Op dit gebied heeft zij weleens haar ideeën en opvattingen geventileerd en heeft zij zelf in haar dromen het 'beloofde land' gezien. Marlou is haar droom achterna gegaan. Moge haar ziel in vrede rusten.

Dr. X

In memoriam 2

Marlou Boots, oprichtster van SVS/Stichting voor Vrouwen met Siliconen borstimplantaten, is 7 mei 2010 overleden. Ze heeft 15 jaar lang, zo'n 4.000 vrouwen aan de telefoon gehad, die klachten hadden door siliconen. Na een mislukte borstoperatie, kreeg ze siliconen implantaten, die voor zeer veel problemen zorgden. Ze kreeg een hevige siliconenallergie en werd doodziek. Ondanks haar wankele gezondheid, startte ze met een lotgenotengroep en schreef daarvoor elk kwartaal een tijdschrift: 'De Stille Kracht.' >>

Ze schreef kritische brieven naar politiek en de Inspectie voor de gezondheidszorg. Samen met Agnes Kant, ging ze naar de Europese Unie en er kwamen afspraken, die later door onze regering niet werden overgenomen. Wat was ze teleurgesteld en boos! Ze had geen internet, maar wist enorm veel over verborgen gehouden rapporten en over alle mogelijke gevaarlijke eigenschappen van siliconen. Ook uit eigen ervaring wist ze hoe siliconen haar lichaam vernietigden. Jarenlang hield ze het vol om te strijden, maar op zeker moment was haar lichaam óp. Vanaf 2003 kon ze niet meer doorgaan met vechten voor duizenden vrouwen en stopte ze met pijn in haar hart met SVS. Dankzij Marlou zijn massa's vrouwen gaan nadenken over siliconen en dit Meldpunt hebben we aan haar te danken. Een bijzondere vrouw met een groot hart en een ijzeren wil om mensen te behoeden, is van ons heengegaan. Hierbij wil ik Marlou postuum, namens alle zieke vrouwen een lintje geven.

Het heeft Zijne Majesteit behaagd......

M v.d. B.

Boek: 'Lastige Luis in de medische pels' gratis downloaden

In biografie waarschuwt Marlou Boots postuum op risico’s siliconen borstimplantaten

Ruim een jaar na het overlijden van Marlou Boots verschijnt het boek: ‘Lastige luis in de medische pels’, van Ruud Langeveld over haar bewogen leven. Jarenlang streed zij voor erkenning van de klachten van vrouwen die ziek werden door siliconen borstimplantaten. Het boek maakt op indringende wijze duidelijk waarom siliconen borstimplantaten nog steeds risico's met zich meebrengen. Aan de hand van feiten en aangrijpende persoonlijke ervaringen wordt beschreven hoe Marlou medische en ethische aspecten blootlegde. Daarnaast krijgt de lezer inzicht in de mechanismen, die in de medische wereld en de politiek rond dit onderwerp hebben gespeeld in de afgelopen decennia.

Nadat Marlou jaren streed tegen de negatieve gevolgen van haar siliconen borstimplantaten, ontwikkelde zij zich in de 90'er jaren tot voorvechtster van haar lotgenoten. Als ervaringsdeskundige richtte zij de Stichting Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen implantaten (SVS) op en was behalve steunpunt een luisterend oor voor duizenden vrouwen.

Samen met vertegenwoordigers van internationale belangenorganisaties trok zij naar het Europees Parlement, wat uiteindelijk leidde tot Europese regelgeving. Na 13 jaar was haar lichamelijke situatie zo verslechterd dat zij haar werkzaamheden voor de stichting moest beëindigen. Via dit boek wilde zij nog één keer waarschuwen voor de risico's van siliconen borstimplantaten.

JE KUNT HET BOEK HIER GRATIS DOWNLOADEN

Tijdschriften: 'De Stille Kracht'

In haar zelfgemaakte tijdschriften: De Stille Kracht, stonden veel brieven naar politiek, inspectie en Europese commissie én heel veel persoonlijke verhalen van vrouwen. Dit was het levenswerk van Marlou Boots.

Stille Krachten, alle jaargangen compleet >>

Verkorte versie Stille Krachten >>

Enkele oude krantenberichten van Marlou

Weinig informatie over siliconen 1992 >>

Loodzware verhalen over siliconen protheses 1992 >>

Fabrikant borstimplantaten biedt nu 2,5 miljard dollar aan vrouwen met klachten 1996 >>

Alternatief voor siliconen borst 1998 >>