Chemische stoffen

Er worden 108 chemische stoffen gebruikt bij de productie van borstimplantaten. >>

In DIT Excel-bestand kunt u zien dat er maar liefst 19 doodshoofden en 44 Andreaskruisen staan die aangeven hoe gevaarlijk de chemische stoffen zijn, zoals; Kwik, Kobalt, Lood, Benzeen, Tolueen, Arsenicum, Platinum en er komen PCB's vrij. >>

 • 2,6-Cis Diphenylhexamethylcyclotetrasiloxane >>

 • D4 octamethylcyclotetrasiloxaan >>

 • D5 decamethylcyclopentasiloxaan >>

 • DEHP >>

 • Methyleen blauw >>

 • PCB's komen vrij >>

 • Platina >> en >>

 • Siloxanen >>

 • Vinyl Chloride >>

 • Volatile Organic Compound >>

 • Zware metalen >>

Gezondheidseffecten van de cocktail van deze chemische stoffen

Schade aan longen, hersenen, DNA, zenuwen, lever, nieren, maag-darm, schildklier, oog en oor, beenmerg, huiduitslag, onvruchtbaarheid, psychologische stoornissen, fenobarbital-achtige werking, dood >>

Presentatie: "De kanarie in de kolenmijn"

Over de samenstelling van siliconen implantaten >>

2,6-Cis Diphenylhexamethylcyclotetrasiloxane

Europe plans tightes controls on breast implants

I have a very strong concern for the estrogenicity of the chemical contents in silicone breast implants. My concern comes from the 1975 Copenhagen Study where estrogenic effects of 2,6-cis-Diphenylhexamethylcyclotetrasiloxane, which was documented in rabbits,dogs, monkeys, rats, and men with end-stage prostate cancer. This study also showed that in rats, 2,6-cis-D---"Obviously passed the placental barrier, a fact to which special attention should be paid.

---

(2001) I see women on a daily basis who have multiple concerns for the contraceptives, hormone replacement therapy, or antibiotic I prescribe, but would never question their plastic surgeons in regard to their breast implants. These women deserve to know the truth about all the multiple medical aspects of breast implants, whether it is systemic, local, or second generational. My prayer for each of you on this Committee is that you will bring your expertise and wealth of knowledge together to create a breakthrough that will positively impact the health of women who have, who have had, and who are considering silicone and saline breast implants.

Meer >>

D4 octamethylcyclotetrasiloxaan

Volgens onderzoeken zijn de risico’s van D4 en D5:

· auto-immuunreacties

· D4 aangetoond in hersenen, longen, klieren, vetweefsel

· fenobarbitalachtige reacties in lever van ratten (zie kolom hiernaast)

· zwak oestrogene werking

· veranderingen vrouwelijke voortplantingsorganen van ratten

· siloxanen en platina lekken in omliggend weefsel

Meer >>

D5 decamethylcyclopentasiloxaan

Geen informatie over blootstelling van D5 bij mensen. Leververgroting bij ratten >>

Onderzoeken D5 >>

Meer >>

DEHP

Ftalaat DEHP wordt verdacht van een hormoonverstorende werking die de vruchtbaarheid en het ongeboren kind kan schaden.

RIVM over ftalaten zoals DEHP

Europese Commissie over DEHP

Meer >>

Methyleen blauw

Onderzoeken;

Toxicology and Carcinogenesis Studies of Methylene Blue Trihydrate (CAS No. 7220-79-3) in F344/N Rats and B6C3F1Mice (Gavage Study) >>

Oxidative decolorization of methylene blue using pelagite >>

Methyleenblauw (methylthioninechloride) heeft interacties met bepaalde SSRI's, zoals Paroxitine of Seroxat.

Methylene blue and serotonin toxicity: inhibition of monoamine oxidase A (MAO A) confirms a theoretical prediction >>

Meer >>

PCB's komen vrij

Vier maal te hoog PCB gehalte in het bloed gemeten bij (vegetarische) patiënt met gescheurde implantaten.

Hormoonverstorende werking. Gevolgen: borstkanker, neurotoxiteit (ontwikkeling hersenen bij kinderen), schildklier, cognitieve- en gedragsstoornissen, immuunsysteem.

Wat zegt de WHO: Exposure to dioxin and dioxin-like substances: A major blublic health concern >>

Meer >>

Platina

CANDO; Platinum Research Project for Women with Breast Implants and their Offspring

A complex platinum salt, hexachloroplatinate, has been used in silicone gel-filled breast implants as a catalyst in both the gel and envelope. Platinum salt exposure has been associated with a range of problems, from positive skin-patch tests (indicating an allergic reaction) and contact dermatitis, to more serious problems such as asthma, immunogenicity, inhibitory effects on brain enzymes (brain damage), neurotoxicity (nerve damage), mutagenicity, carcinogenicity, and allergic anaphylactic reactions.

Meer >> en >>

Siloxanen

In siliconen implantaten zitten vloeibare vluchtige siloxanen, zoals D4 octamethylcyclotetrasiloxaan en D5 decamethylcyclopentasiloxaan

Bij het van de markt halen van de implantaten door de FDA in 1992, werden de hoge dosering van ca 855 parts per million D4 en D5 onveilig genoemd. Bij het weer op de markt brengen van de implantaten in 2006, moest deze hoeveelheid teruggebracht worden tot maximaal 69 ppm. Dat betekent dat vrouwen met implantaten van vóór 2006 langdurig zijn blootgesteld aan veel te hoge dosering D4 en D5.

Volgens onderzoeken zijn de risico’s van D4 en D5:

 • Auto-immuunreacties

 • Fenobarbital-achtige reacties in lever van ratten.

 • Zwak oestrogene werking

 • Verandering vrouwelijke voortplantingsorganen van ratten

 • D4 aangetoond in hersenen, longen, klieren, vetweefsel

 • Siloxanen en platina lekken in omliggend weefsel.

Meer >>

Vinyl Chloride

Fabrieksgeheimen over Vinyl Chloride

Confidential gelbleedstudy Mentor, report 246. >>

Fabrieksgeheim Dow Corning over Vinyl Chloride >>

Volatile Organic Compound

A Volatile Organic Compound (VOC)

is any volatile compound of carbon excluding methane, carbon monoxide, carbon dioxide, carbonic acid, metallic carbides or carbonates, ammonium carbonate, 1,1,1-trichloroethane, methylene chloride, trifluoromethane (FC-23), trichlorotrifluoroethane (CFC-113), dichlorodifluoromethane (CFC-12), trichlorofluoromethane (CFC-11), chlorodifluoromethane (CFC-22), dichlorotetrafluoroethane (_FC-114), and chloropentafluoroethane (CFC-115).

Meer >>

Zware metalen

Arsenicum, Cadmium, Kobalt, Lood, Kwik, Nikkel, Selenium

Meer >>

Corrosie van polymeren

chemische aantasting van materialen >>

Hormonen en endocriene disruptors

Hormoonverstorende stoffen >>

Overzicht chemische stoffen van cohesieve gel, patch en envelop

Vergroot de afbeelding met + teken >>

Samenstelling Allergan / Inamed implantaten

Rapport van de FDA over de samenstelling van Allergan implantaten>>

Implantaten worden in een bak met Xylene gedompeld