Wat doen wij?


Over ons

Contact >>   

Voorzitter >>

Doelen >>

Statuten >>

Wijlen - Marlou Boots, oprichtster SVS >>

Wat doen wij?

Voorlichting geven middels 3 websites

Klachten bundelen >>

Wetenschappelijke onderzoeken verzamelen >> en >>

Chemische samenstelling bestuderen >> 

Lotgenotencontact via email en forum >>

Contact met overheid, verzekeraars, artsen, specialisten. 

Geschiedenis over siliconen in kaart brengen >>